Bendros nuostatos

Svarbi informacija dėl mokinių priėmimo

Informuojame, kad prašymai dėl priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas mokslo metų eigoje nuo rugsėjo 2 d. pateikiami tik per e.sistemą https://svietimas.vilnius.lt/ (popieriniai prašymai nepriimami)

Prašymus dėl priėmimo į mokyklą nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. per  e.sistemą  https://svietimas.vilnius.lt/ bus galima teikti nuo kovo 1 d.


2023 m. progimanzija formuos dvi pirmokų ir penkias penktokų klases.

Aprašas NUMATOMŲ PENKTŲ KLASIŲ 2023–2024 MOKSLO METAMS


  Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas


 Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas grafikas per e.sistemą


Interaktyvusis Vilniaus miesto mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis: 
http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools


Dažniausiai užduodami klausimai

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/dazniausiai-uzduodami-klausimai/?category%5B%5D=mokyklos


Mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas


2023–2024 m. m. mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas


PRIĖMIMO Į VILNIAUS PETRO VILEIŠIO PROGIMNAZIJĄ KOMISIJA:

1. Jolianta Ustinovič, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);

2. Vilma Sesickaitė, sekretorė (komisijos sekretorė);

3. Ugnė Šilingaitė-Kričenienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

4. Alina Gailiuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos vyresnioji mokytoja;

5. Aistė Keršytė, socialinė pedagogė.