Bendros nuostatos

Informacija dėl mokymo sutarčių pasirašymo

Kviečiame tėvelius atvykti pasirašyti mokymo sutarties:

Mokymo sutartys pasirašomos birželio 25-29 d. nuo 8:00 iki 16:00 val.  201 kab.

Sutartį galima pasirašyti tik tuo atveju, kai priėmimo e. sistemoje yra įrašas „Laukiama sutarties pasirašymo“.

Pasirašant sutartį turėti:

1-4  klasės – gimimo liudijimo kopiją, vieną nuotrauką, sveikatos pažymėjimą (Forma Nr. 027-1/a). Jei šiuo metu neturite, atnešite iki rugsėjo 15 d.

 5 klasės – pradinio ugdymo baigimo pažymėjimą, vieną nuotrauką, sveikatos pažymėjimą (Forma Nr. 027-1/a). Jei šiuo metu neturite, atnešite iki rugsėjo 15 d.

6-8 klasės – klasės baigimo metinių vertinimų ataskaitą, vieną nuotrauką, sveikatos pažymėjimą (Forma Nr. 027-1/a). Jei šiuo metu neturite, atnešite iki rugsėjo 15 d.

Į laisvas vietas mokiniai, kurių prašymai e. sistemoje buvo pateikti iki gegužės 31 dienos, bus priimami artimiausių posėdžių metu – birželio 21, 28 dienomis.


Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas grafikas per e.sistemą


Informacija apie elektroninę registraciją į Vilniaus mokyklas
http://www.vilnius.lt/mokykla


 Prašymai pateikiami tik internetu: Pateikti prašymą


Interaktyvusis Vilniaus miesto mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis: 
http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools


Priėmimo į Vilniaus Petro Vileišio progimnaziją tvarkos aprašas

Priėmimo komisijos tvarkos aprašas

Priėmimo komisija
Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduoto ugdymui Jolianta Ustinovič.
Sekretorė – Vilma Sesickaitė.
Nariai:
Dalia Rimšienė – pradinio ugdymo skyriaus vedėja;
Lina Misiuvienė – pagrindinio skyriaus vedėja;
Dalija Dragūnienė – specialusis pedagogas;
Inga Lebednykienė – mokyklos tarybos narė.

Komisijos posėdžių grafikas:

Data Vieta / laikas Numatyta veikla
2018- 03-30 203a kab.,
14:00 – 17:00
Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašo rengimas.
2018-06-07 207a kab.,
13:00 – 17:00
Pateiktų dokumentų nagrinėjimas.
2018-06-14 207a kab.,
14:00 -17:00
Pateiktų dokumentų nagrinėjimas.
2018-06-21 207a kab.,
10:00 – 15:00
Pateiktų dokumentų nagrinėjimas.
2018-06-28 207a kab.,
10:00 -13:00
Pateiktų dokumentų nagrinėjimas.
2018-08-23 207a kab.,
10:00 -13:00
Pateiktų dokumentų nagrinėjimas.
2018-08-31 207a kab.

10:00 – 15:00

Pateiktų dokumentų nagrinėjimas.

Priimamų mokinių sąrašų sudarymas.