Bendros nuostatos

Svarbi informacija dėl mokinių priėmimo

2021 m. progimanzija formuos trys pirmokų ir penkias penktokų klases.
Tėvai, kurių vaikai mokosi mūsų progimnazijoje ir toliau  mokysis penktoje klasėje, prašymą pateikia mokyklai, sistemoje prašymo teikti nereikia.

Informacija dėl priėmimo į 5 klasę


 Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas grafikas per e.sistemą


Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas


Interaktyvusis Vilniaus miesto mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis: 
http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools


Mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas


2021–2022 m. m. mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas


PRIĖMIMO Į VILNIAUS PETRO VILEIŠIO PROGIMNAZIJĄ KOMISIJA:

1. Jolianta Ustinovič, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);

2. Vilma Sesickaitė, sekretorė (komisijos sekretorė);

3. Ingrida Čiučkytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja metodininkė;

4. Aistė Keršytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė;

5. Julianta Seniut, pradinių klasių mokytoja mokytoja.