Bendros nuostatos

Svarbi informacija dėl mokinių priėmimo

Gerb. tėveliai ir globėjai,

Atvirų durų dienos datą paskelbsime, kai bus žinoma atnaujinta priėmimo tvarka į Vilniaus miesto mokyklas ir Bendrųjų ugdymo planų projektas.


2022 m. progimanzija formuos dvi pirmokų ir penkias penktokų klases.
Tėvai, kurių vaikai mokosi mūsų progimnazijoje ir toliau  mokysis penktoje klasėje, prašymą pateikia mokyklai, sistemoje prašymo teikti nereikia.

Informacija dėl priėmimo į 5 klasę


Aprašas NUMATOMŲ PENKTŲ KLASIŲ 2022–2023 MOKSLO METAMS


 Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas grafikas per e.sistemą


Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas


Interaktyvusis Vilniaus miesto mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis: 
http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools


Mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas


2022–2023 m. m. mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas


PRIĖMIMO Į VILNIAUS PETRO VILEIŠIO PROGIMNAZIJĄ KOMISIJA:

1. Jolianta Ustinovič, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);

2. Vilma Sesickaitė, sekretorė (komisijos sekretorė);

3. Ingrida Čiučkytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja metodininkė;

4. Alina Gailiuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos vyresnioji mokytoja;

5. Aistė Keršytė, socialinė pedagogė.