Bendros nuostatos

Svarbi informacija dėl mokinių priėmimo

Preliminarūs kviečiamų mokytis progimnazijoje nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokinių sąrašai mokyklos svetainėje skelbiami
2019 m. birželio 5 d.
2019 m. birželio 12 d.
2019 m. birželio 21 d.
2019 m. rugpjūčio 27 d.

Preliminarūs klasių sąrašai skelbiami 2019 m. birželio 26 d. mokyklos svetainėje.

Sutarčių pasirašymas

Patvirtinusieji kvietimą mokytis progimnazijoje tėvai (globėjai) mokymo sutartis turi atvykti pasirašyti per 10 darbo dienų nuo kvietimo patvirtinimo.

Būsimų mokinių tėvai (globėjai), atvykę pasirašyti mokymo sutarties, turi turėti vaiko gimimo liudijimą, būsimų penktokų tėvai (globėjai) turi pateikti ir pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą.

Per nurodytą terminą neatvykus pasirašyti sutarties ir neinformavus apie neatvykimą pateisinančias priežastis, nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos progimnazijoje.


Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas


Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas grafikas per e.sistemą


Interaktyvusis Vilniaus miesto mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis: 
http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools


2019–2020 m. m. mokinių priėmimo komisija:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolianta Ustinovič – komisijos pirmininkė;

komisijos sekretorė – sekretorė Vilma Sesickaitė;

Komisijos nariai:
Ingrida Čiučkytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Lina Misiuvienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Laura Tubelytė – socialinė pedagogė;
Ingrida Varneckienė – pradinių klasių mokytoja

Priėmimo komisijos posėdžiai vyks 305a kab.

  • 2019 m. birželio 4 d. (09:00 – 11:00 val.)
  • 2019 m. birželio 11 d. (09:00 – 11:00 val.)
  • 2019 m. birželio 20 d. (09:00 – 11:00 val.)
  • 2019 m. birželio 26 d. (09:00 – 11:00 val.)
  • 2019 m. rugpjūčio 26 d. (09:00 – 10:00 val.)
  • 2019 m. rugpjūčio 30 d. (09:00 – 10:00 val.)