Bendros nuostatos

Informuojame, kad prašymus dėl Priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas bus galima pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

Prašymai pateikiami tik internetu: Pateikti prašymą

Vaizdo (Video) instrukcija kaip užpildyti prašymą


Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas


Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas grafikas per e.sistemą


Interaktyvusis Vilniaus miesto mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis: 
http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools


2019–2020 m. m. mokinių priėmimo komisija:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolianta Ustinovič – komisijos pirmininkė;

komisijos sekretorė – sekretorė Vilma Sesickaitė;

Komisijos nariai:
Ingrida Čiučkytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Lina Misiuvienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Laura Tubelytė – socialinė pedagogė;
Ingrida Varneckienė – pradinių klasių mokytoja

Priėmimo komisijos posėdžiai vyks 305a kab.

  • 2019 m. birželio 4 d. (09:00 – 11:00 val.)
  • 2019 m. birželio 11 d. (09:00 – 11:00 val.)
  • 2019 m. birželio 20 d. (09:00 – 11:00 val.)
  • 2019 m. birželio 26 d. (09:00 – 11:00 val.)
  • 2019 m. rugpjūčio 26 d. (09:00 – 10:00 val.)
  • 2019 m. rugpjūčio 30 d. (09:00 – 10:00 val.)