2019 m. gegužės 16 d. 16.00 – 19.00 val. kviečiame į individualius pokalbius su 5-8 kl. mokytojais dalykininkais ir pagalbos specialistais.

Gerb. tėveliai,

2019 m. gegužės 16 d. 16.00 – 19.00 val. kviečiame  į individualius pokalbius su 5-8 kl. mokytojais dalykininkais  ir pagalbos specialistais.

Ruošiantis susitikimams su Jūsų vaikus mokančiais mokytojais, kviečiame iš anksto užsiregistruoti, tai galite padaryti nuo gegužės 6 d. iki gegužės 15 d.

Užsiregistravę pokalbiui su mokytoju turėsite 10 min. Apgalvokite iš anksto, ką norėsite aptarti.

Norėdami užsiregistruoti:

  1. Pasirinkdami mokytoją pasitikslinkite el. dienyne, kokie mokytojai moko Jūsų vaiką, ypač dėmesingi būkite registruodamiesi pas užsienio kalbos specialistus, nes klasės  pogrupius moko skirtingi mokytojai;
  2. Registruodamiesi nurodykite vaiko vardą, pavardę ir klasę.
  3. Registruotis pas vieną mokytoją galima tik vieną kartą, pasirinkto laiko keisti nėra galimybės.
  4. Kiti vartotojai Jūsų registracijos duomenų nematys.
  5. Rekomenduojame susirašyti pasirinktų susitikimų laikus ir turėti su savimi susirinkimų dieną, kad galėtumėte sekti, pas kokius mokytojus tam tikru metu turite ateiti.
  6. Labai tikimės jūsų supratingumo – nevėluokite į susitikimus su mokytojais, neuždelskite pokalbio, atminkite, kad po Jūsų susitikimo laukia kiti.
  7. Jeigu nematote mygtukų „Rezervuoti“ paspauskite klaviatūroje klavišus ctrl ir .
Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kabinetas Klasės Rezervuoti laiką
Alkauskas Andrius

 

fizika 204 7a1, 7h, 7m, 7t, 8a1, 8a2, 8av, 8e, 8m, 8t
Alkauskas Andrius informacinės technologijos 204 5t1, 6a1, 6a2, 6t1, 7a1, 7t, 8t
Baublytė Jurgita tikyba 310 5av, 5t1, 5t2, 6a2, 6t1, 6t2, 7h, 7m, 7t, 8a1, 8e, 8m, 8t
Čiučkytė Ingrida biologija 306 5t2, 6e, 6t2, 7a1, 7m
Dragūnienė Dalija spec. pedagogas 106
Freire Jūratė vokiečių k. 302 6a1, 6a2, 6e, 6t2, 7a1, 7h, 7m, 7t, 8a1, 8a2, 8m, 8t
Gendvilė Asta anglų kalba 105 6a2, 7a1, 8t
Glaveckaitė Danutė technologijos 208 6a1, 6a2, 6e, 8a1, 8a2, 8av, 8e, 8m, 8t
Grigelis Saulius technologijos 208 5m, 5t1, 5t2, 6a1, 6a2, 6e, 7m, 7t, 8m, 8t
Ivanauskienė Eglė tikyba 310 5a, 5m, 6a1, 6e, 7a1, 8a2, 8av
Jasmontienė Gytė Vitalija anglų kalba 104 7m, 7h, 8a1, 8a2, 8m, 7m
Joffė Dainius šokis 401 5a, 5m, 5t1
Jončienė Inga kūno kultūra 312 5t1, 5t2, 6a2, 6t2, 7a1, 8a2, 8e, 8m, 8t
Jurgutis Dainius kūno kultūra 312 6e, 7m, 7t, 8a1, 8a2, 8av, 8e
Kairienė Edita geografija 309 6a1, 6a2, 6t1, 7a1, 7h, 7t, 8a1, 8a2, 8e, 8m, 8t
Kairienė Rasa lietuvių k. 406 5m, 7t, 8av, 8m
Kliukas Algirdas dailė 304 5a, 5av, 5m, 5t1, 5t2, 6e, 8a1, 8a2, 8av, 8e
Lebednykienė Inga matematika, 307b 7a1, 7m, 8a1, 8a2, 8av
Lebednykienė Inga informacinės technologijos 307b 5a, 5av, 5m, 5t2
Lekarevičius Juozas technologijos 208 5a, 5av, 6t1, 6t2, 7a1, 7h, 8a1, 8a2, 8av, 8e
Linkuvienė Laima istorija 308 5a, 5av, 5m, 6a1, 6a2, 6t1, 7a1, 8e, 8m, 8t
Mackevičienė Aistė mokytojas padėjėjas 105
Mackevičienė Renata vokiečių k. 302 5av, 5t2, 6t2, 7h, 7m, 7t, 8av, 8e, 8m
Malakauskienė Galina matematika 408 5a, 5av, 5m, 6t1, 7t
Malinauskas Jonas šokis 401 5av, 5t2
Masalskytė Ingrida lietuvių k. 407 6e
Misiuvienė Lina lietuvių k. 201 6a2, 7m
Mulevičienė Dalia
(serga)
anglų k. 105 5m, 5t1, 5t2, 7h, 7t, 8t
Navickas Ričardas muzika 410 8a1, 8a2, 8av
Nedzinskienė Albina matematika 409 5t2, 8e, 8m
Pajėdienė Angelė biologija 303 8a2, 8e, 8m, 8t
Petreikienė Rosita
(serga)
geografija 309 6e, 6t2, 7m, 8av
Rakauskienė Ernesta anglų k. 107b 5av, 5m, 6a1, 6a2, 6e, 6t1
Rindzevičienė Laima anglų k. 107a 6e, 6t2, 7h, 7m, 7t, 8a1, 8av, 8m
Saulienė Rasa anglų k. 103 5a, 5t2, 6e, 6t1, 7h, 7t, 8e
Simaitienė Danguolė kūno kultūra 312 5a, 5av, 5m, 6a1, 7h, 8a1, 8av, 8m, 8t
Staskevičienė Vilma technologijos 208 5a, 5av, 5m, 5t1, 5t2, 6t1, 6t2, 7a1, 7h, 7m, 7t
Statulevičiūtė Toma matematika 307a 5t1, 6a1, 6t2, 8t
Statulevičiūtė Toma informacinės technologijos 307a 6e, 8a1, 8a2, 8av, 8e,
Stukaitė Jurgita anglų kalba 305 5a, 6a1, 6e, 6t1, 6t2, 7a1, 8a2, 8av, 8e, 8m
Šalkina Jolanta rusų k. 103 6a2, 6t1, 6t2, 7a1, 7h, 7m, 8a1, 8a2, 8av, 8m
Šalomskienė Jolita lietuvių k. 403 5t1, 7h, 8a1, 8a2, 8t
Šatienė Sandra lietuvių k. 404 5av, 5t2, 6a1, 7a1
Ščiukaitienė Rasa chemija 204 8a1, 8a2, 8av, 8e, 8m, 8t
Šeibak Rita rusų k. 310 6a1, 6a2, 6e, 6t2, 7h, 7m, 7t, 8a2, 8t, 8av, 8e
Šeibak Rita etika 310 5a, 7a1
Šeleg Monika prancūzų k. 301 6a1, 6a2, 6t2,  8a1, 8a2, 8e, 8m, 8t
Štrimaitienė Aurelija etika 310 5av, 5m, 5t1, 5t2, 6a1, 6a2, 6e, 6t1, 6t2, 7h, 7m, 7t, 8a1, 8a2, 8av, 8e, 8m, 8t
Taučienė Rima lietuvių k. 407 5a, 6t1, 6t2, 8e
Tautkevičiūtė Patricija muzika 410 5a, 5av, 5m, 5t1, 5t2, 6a1, 6a2, 6e, 6t1, 6t2, 7a1, 7h, 7m, 7t,   8e, 8m, 8t
Terminienė Birutė Marijona vokiečių k. 302 6t1, 7a1, 7m, 7t
Tomaševska Ana informacinės technologijos 307a 5a, 5av, 5m, 5t1, 5t2, 6a2, 6e, 6t2, 7h, 7m
Tomaševskij Andžej informacinės technologijos 307b 6a1, 6t1, 6t2, 7a1, 7h, 7m, 7t, 8av, 8m, 8t
Traidaras Tadas dailė 304 7h, 7m, 8m, 8t
Tubelytė Laura soc. pedagogas 112
Urbutis Džeinaras istorija 311 5t1, 5t2, 6e, 6t2, 7h, 7m, 7t, 8a1, 8a2, 8av
Ustinovič Jolianta informacinės technologijos 203a 8a1, 8a2, 8e, 8m
Vaitekūnaitė Daiva mokytojas padėjėjas 106
Vaznelė Danguolė biologija 303 5a, 5av, 5m, 5t1, 6a1, 6a2, 6t1, 7h, 7t, 8a1, 8av
Vilutienė Vida matematika 405 6a2, 6e, 7h
Višniak-Bakšienė Beata psichologas 305a
Žebialovič Česlava prancūzų k. 301 5t1, 6e, 6t1, 7a1, 7h, 7m, 7t, 8e, 8m, 8t

You may also like...