Penktadienis

Penktadienis

Pavadinimas

1 pamoka

2 pamoka

3 pamoka

4 pamoka

5 pamoka

6 pamoka

7 pamoka

5av klasė

gyvenimo įgūdžiai

matematika

matematika

šokis

užsienio

A-V

anglų-vokiečių

 

5m1 klasė

šokis

informatika

užsienio1 A

matematika

istorija

gamta ir žmogus

 

5m2 klasė

matematika

šokis

muzika

gamta ir žmogus

 

 

 

5m3 klasė

matematika

matematika

šokis

klasės val.

užsienio

 A-V

fizinis ugdymas

 

5m4 klasė

istorija

klasės val.

matematika

anglų k.

šokis

 

 

6av klasė

informatika

kl. val.

geografija

muzika

matematika

istorija

fizinis ugd.

6m1 klasė

lietuvių k.

lietuvių k.

matematika

klasės val.

 

 

 

6m2 klasė

gamta ir žmogus

muzika

istorija

lietuvių k. ir literatūra

matematika

lietuvių k. ir literatūra

 

6m3 klasė

muzika

matematika

fizinis ugdymas

užsienio1 v-a

matematika

 

 

6ta klasė

istorija

anglų k.

gamta ir žmogus

matematika

fizinis ugdymas

 

 

7a klasė

lietuvių k. ir literatūra

lietuvių k. ir literatūra

biologija

geografija

gyvenimo įgūdžiai

anglų k.1

fizinis ugd.

7av klasė

lietuvių k. ir literatūra

lietuvių k. ir literatūra

gyvenimo įgūdžiai

matematika

fizinis ugd.

 

 

7g klasė

užsienio1

technologijos

technologijos

lietuvių k. ir literatūra

muzika

matematika

 

7t1 klasė

užsienio1 A

fizinis ugdymas

informatika

technologijos

technologijos

lietuvių k. ir literatūra

matematika

7t2 klasė

matematika

geografija

klasės val.

lietuvių k. ir literatūra

užsienio1

A-P

fizinis ugdymas

 

7t3 klasė

fizinio ugd.

kl. val.

lietuvių k. ir literatūra

geografija

lietuvių k. ir literatūra

matematika

 

8a klasė

fizinis ugdymas

žmogaus sauga

kl. val.

istorija

fizika

užsienio1

technologijos

8g klasė

žmogaus sauga

fizinis ugdymas

lietuvių

fizika

geografija

lietuvių

chemija

8t1 klasė

klasės val.

užsienio1 A-P

fizika

žmogaus sauga

geografija

technologijos

matematika

8t2 klasė

klasė valandėlė

istorija

užsienio1

fizinis ugdymas

biologija

matematika

 

8t3 klasė

geografija

užsienio1 A-P

lietuvių k. ir literatūra

istorija

klasės val.

chemija

fizika

Tvarkaraštį galite pamatyti el. dienyne: Svarbi informacija -> Mokyklos failai