Mokomės pažinti savo šalies praeitį

Nuo vasario 13 d. iki kovo 15 d. mūsų progimnazijos  dviejų klasių ketvirtokai dalyvavo projekte ,,Pažink didingą Lietuvos praeitį“. Mokiniai patys rinko medžiagą apie Lietuvos valdovus, to meto istoriją. Surinktą informaciją sistemino naudodami mąstymo žemėlapius, dirbo grupėse, pristatinėjo projektus. Dailės ir lietuvių kalbos pamokose piešė piešinius, kūrė eilėraščius Lietuvai. Muzikos pamokų metu dainavo lietuvių dainas. Mokymasis vyko ir ne mokykloje. Mokiniai dalyvavo Radvilų rūmų dailės muziejaus patyriminėje edukacijoje ,,Gyvastingieji senojo pasaulio profiliai“, kurios metu tyrinėjo plačiai žinomų Vakarų Europos meistrų kūrinius, domėjosi to meto  kultūra ir tradicijomis. Valdovų rūmuose gilino žinias apie Lietuvos valdovus. Įgiję žinių,  ketvirtokai smagiai varžėsi proto mūšyje.  Projektu buvo siekiama skatinti domėjimąsi savo šalies istorija, pasididžiavimą savo tauta ir valstybe.  Projektą kūrė ir įgyvendino ketvirtų klasių mokytojos Asta ir Vida, joms talkino muzikos mokytoja Ramunė.

WordPress Image Gallery Plugin

You may also like...