„Kokybės krepšelis“ kaip galimybė kurti unikalias ugdymo patirtis

Vilniaus Petro Vileišio progimnazija dalyvauja Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Naudodama projekto skirtas lėšas progimnazija  siekia sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti akademinės pažangos ir socialinės emocinės brandos. Kuriant mokyklos veiklos tobulinimo planą gimusi mintis suburti mokinius bendrai patirtinei veiklai, vykstančiai ne mokyklos erdvėse, bet už jos ribų, 2022 m. rugsėjo 22–23 ir rugsėjo 29–30 dienomis tapo realybe – buvo suorganizuota patyriminė stovykla 5–8 klasių mokiniams. Pirmąją savaitę lydimi klasių vadovų ir mokytojų į stovyklą vyko 5–6 klasių mokiniai, antrąją – 7–8 klasių mokiniai. Stovyklų veiklos prasidėjo nuo komandos formavimo užduočių. Jų metu mokiniai kūrė klasės vėliavą, šūkį, žaidė žaidimus, skirtus geriau pažinti vienas kitą. Vėliau klasės bendruomenėse diskutavo apie problemas, kurios šiuo metu aktualios progimnazijoje. Problemų aptarimui buvo pasitelktas kritinio mąstymo metodas – debatai. Debatų metu klasių mokiniai mokėsi rasti argumentų, išklausyti, išgirsti, apginti savo poziciją. Po vakarienės visos klasės išėjo į patyriminį žygį, kurio metu jie įveikė 5 kilometrus ir įveikė numatytus iššūkius. Teko eiti tyloje, eiti užrištomis akimis, lydint draugui, teko išmatuoti trikampio perimetrą, netrūko juoko, linksmų nuotykių, dainų ir …užduočių pakartojimo pažeidus užduoties atlikimo taisyklę. Žygis buvo įveiktas jau sutemus, o visų grįžusių laukė diskoteka. O prieš ją – nuotaikingi klasių pasirodymai. Antrąją dieną visi pradėjo nuo mankštos gryname ore. Papusryčiavę visi rinkosi į veiklų stoteles, kur komandos, sudarytos iš skirtingų klasių mokinių, atliko užduotis 14-oje stotelių. Užduočių buvo įvairių – nuo matematinių, kritinio, loginio mąstymo iki komandos formavimo ir pan.

„Kokybės krepšelio“ lėšos sudarė prielaidas sukurti šią unikalią ugdymo patirtį. Investavę laiko, kūrybiškumo, komandiškumo sukūrėme reikšmingą mokyklinio gyvenimo įvykį, kuris leido patirti, kad priklausyti mokyklos bendruomenei, būti, veikti, patirti kartu gali būti ir prasminga, ir smagu.

You may also like...