Integruotų patirtinio ugdymo veiklų įgyvendinimas

Įgyvendindama projektą „Kokybės krepšelis“ progimnazija siekė stiprinti aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymą. Viena iš veiklų šiam uždaviniui įgyvendinti buvo integruotų patirtinio ugdymo veiklų planavimas ir išbandymas.

Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu progimnazijoje buvo suplanuota ir įgyvendinta 12 integruoto patirtinio ugdymo veiklų. Kuriant veiklų scenarijus buvo siekiama integruoti dalykų turinį, orientuoti veiklas taip, kad mokiniai turėtų galimybių ugdytis bendrąsias kompetencijas. Ugdomąsias veiklas buvo planuojama įgyvendinti ne tik mokykloje, bet ir Vilniaus miesto kultūrinėse, edukacinėse erdvėse, išvykų metu, gamtoje, aukštojoje mokykloje.

Pradiniame ugdyme buvo įgyvendinta po vieną integruotą patirtinę veiklą kiekvienam klasių koncentrui. Įgyvendinant scenarijų „Sveikata” pirmose klasėse, mokiniai temą tyrinėjo mokyklos aplinkoje ir Užupyje, antrokai scenarijaus „Vanduo“ vieną iš veiklų vykdė Žirmūnų baseine, trečiokai scenarijaus „Amatai“ pasaulio pažinimo pamoką turėjo Lietuvos Nacionaliniame muziejuje, kur susipažino su kalvio ir puodžiaus amatais. Ketvirtokai  „Gatvės menas“ veiklą vykdė Vilniaus miesto erdvėse.

      5–8 klasėse buvo įgyvendinta po dvi integruotas patirtines veiklas kiekvienam klasių koncentrui. Penktokai tyrinėjo temas „Šeima“ ir „Stichijos“. „Stichijų“ scenarijaus įgyvendinimo metu penktokai apsilankė Vilniaus bendrajame pagalbos centre. Šeštokai tyrinėjo temas „Maistas“ ir „Tiltai“. Viena iš temos „Maistas“ tyrinėjimo veiklų vyko Kauno VII forte, ten šeštokai dalyvavo edukacijoje „Kulinariniai eksperimentai“ ir „Šalčio kerai“. Jie turėjo galimybę patys gaminti skirtingų skonių ikrus bei skirtingo tankio gėrimus, taip pat stebėti, kaip gaminami ledai. Įgyvendindami scenarijų „Tiltai” šeštokai aplankė aštuonis Vilniaus tiltus, apie kuriuos rinko informaciją, turėjo juos išmatuoti įvairiais būdais. Septintose klasėse buvo įgyvendintos integruotos patirtinės veiklos „Kosmosas” ir “Verslumas ir finansai”. Įgyvendinant integruotą scenarijų “Kosmosas” septintokai žiūrėjo filmą “Astronautas”, klausėsi lektorius iš startuolio UAB „Juodosios gulbės technologijos” paskaitos apie kosmosą ir Lietuvos indėlį kosmoso tyrinėjimų srityje. „Verslumo ir finansų” scenarijui įgyvendinti mokiniai buvo skatinami „pasimatuoti” verslininko rūbą, jie gilinosi į tai, kodėl taupome ir išlaidaujame, kaip susirasti gerai apmokamą darbą, kokių savybių tam reikia. Mokiniai pristatė Lietuvos etnografinių regionų kulinarinį paveldą ir sudarė informacinius stendus, kur ir ką galima paragauti ir kiek tai kainuotų. Aštuntokai įgyvendindami veiklą „Ateities architektūra” turėjo galimybę apsilankyti Vilniaus Gedimino technikos universitete architektūros fakultete, ten dalyvavo paskaitoje apie Vilniaus miesto architektūrą, o taip pat turėjo nuostabią galimybę padiskutuoti su studentais, užduoti jiems klausimų. Remdamiesi sukauptomis žiniomis mokiniai, dirbdami komandomis, patys planavo ir kūrė ateities miestų maketus. Atlikdami integruoto patirtinio ugdymo veiklas „Lyčių stereotipai”, aštuntokai tyrinėjo lyčių stereotipų raišką meno istorijoje, reklamoje, kino filmuose, patys tyrinėjo reiškinį atlikdami apklausą, kurios  metu siekė išsiaiškinti mokyklos mokinių nuomonę lyčių stereotipų tema. Įgytą patirtį mokiniai apibendrino sukurdami tinklalaidę ir jos reklaminį plakatą.

Tokias integruotas, netradicines veiklas, kurių metu reiškiniai nagrinėjami iš įvairių perspektyvų, pamokos vyksta ir už mokyklos ribų, mokiniai skatinami remtis įgytomis žiniomis ir supratimu tam, kad atliktų kūrybines su realaus gyvenimo kontekstu susijusias užduotis, progimnazija laiko labai vertingomis ir prasmingomis, nes jos stiprina mokinių mokymosi motyvaciją, išplečia ugdymosi patirčių įvairovę, sudaro galimybių ugdytis bendrąsias kompetencijas. Šių veiklų įgyvendinimas sudarė galimybę pasirengti įgyvendinti atnaujintą į kompetencijų ugdymą orientuotą ugdymo turinį.

WordPress Image Gallery Plugin

You may also like...